Sveriges Förskollärares Riksförening, SFR

Ett 60-tal personer bildade 1918 SFRs föregångare, Svenska Fröbelförbundet. 1940 bytte förbundet namn till Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern, PFF. Såväl yrkestiteln som eventuellt arbete med fackliga frågor diskuterades livligt. Namnändring till Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund, SBR, samt steget till fackförening kom 1944. 1955 ändrades yrkestiteln till förskollärare och man bytte namn till Sveriges Förskollärares Riksförbund, SFR….

Sveriges Förskollärares Riksförenings historia

Ett 60-tal personer bildade 1918 SFRs föregångare, Svenska Fröbelförbundet. Anna Warburg valdes till ordförande. Yrkestiteln var barnträdgårdslärarinna. Året därpå, 1919 ändrades namnet till Svenska Fröbel-Förbundet. Samtidigt valdes Ellen Moberg till ordförande. Ellen Moberg var, tillsammans med sin syster Maria, en av fröbelpedagogikens föregångare i Sverige. 1940 bytte förbundet namn till Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern, PFF….