Sveriges Förskollärares Riksförenings historia

Ett 60-tal personer bildade 1918 SFRs föregångare, Svenska Fröbelförbundet. Anna Warburg valdes till ordförande. Yrkestiteln var barnträdgårdslärarinna. Året därpå, 1919 ändrades namnet till Svenska Fröbel-Förbundet. Samtidigt valdes Ellen Moberg till ordförande. Ellen Moberg var, tillsammans med sin syster Maria, en av fröbelpedagogikens föregångare i Sverige.

1940 bytte förbundet namn till Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern, PFF. Såväl yrkestiteln som eventuellt arbete med fackliga frågor diskuterades livligt.

Namnändring till Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund, SBR, samt steget till fackförening kom 1944. Yrkestiteln var nu barnträdgårdslärarinna. Stina Sandels valdes samtidigt till ordförande. Efter medlemsomröstning anslöt SBR sig 1949 till det nybildade Svenska Facklärarförbundet, SFL.

1955 ändrades yrkestiteln till förskollärare och man bytte namn till Sveriges Förskollärares Riksförbund, SFR. 1980 bytte man namn till Sveriges Förskollärares Riksförening, SFR. SFR upphörde 1990 då SFL gick ihop med Sveriges Lärarförbund. SFR var då den klart största föreningen inom SFL och hade över 50 000 medlemmar. SFR gav ut tidskriften Förskolan från 1969. Denna hade först utkommit under namnet Svenska Fröbelförbundets Tidskrift 1918, Svenska Fröbelförbundets Tidskrift Barnträdgården 1919- 1939 samt Barnträdgården 1940-1968.

Litteratur:
En lärargrupp i utveckling SFR 50 år 1968. Förskolan 1918-1988 . Temanummer av tidskriften Förskolan.
Engdahl Ingrid: Barnet, Saken, Kallet.
Lirén, Gösta: Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv.