Lärarförbundet

Lärarförbundet är idag Nordens störta lärarorganisation med drygt 230 000 medlemmar. Lärarförbundet bildades 1991 då två av de större svenska lärarförbunden – Sveriges facklärarförbund (SFL) samt Sveriges lärarförbund (SL) gick samman. Genomdrivandet av förskoleklasser och professionalisering av läraryrket har varit viktiga områden….

Lärarförbundets historia

Lärarförbundet bildades 1991 då två av de större svenska lärarförbunden – Sveriges facklärarförbund (SFL) samt Sveriges lärarförbund (SL) gick samman. Beslut om samgående togs 1988 efter en långdragen process av förhandlingar mellan de olika lärarförbunden. Ledningen i Lärarnas Riksförbund (LR) hade under ett remissarbete 1987 förordat att även LR skulle ingå i en ny enad…