Skoldemokrati i folkhögskolan

Folkhögskoleandan – vari bestod den? Kanske uttryckt som ”En närhet mellan eleverna, mellan elever och lärare och mellan lärare.” Folkhögskolan som fri och frivillig skolform har alltsedan bildandet strävat efter att stå fri från centrala regleringar och värnat om de demokratiska formerna för styrning av skolorna för att därigenom göra det övergripandet målet trovärdigt: ”Allmän medborgerlig bildning.” I artikeln ges exempel på hur folkhögskolor genom tiderna praktiserat skoldemokrati.