Folkhögskolans idélinjer

När den första folkhögskolan startade i Sverige på 1870-talet var det som en reaktion på den kunskapssyn och de pedagogiska riktlinjer som präglade tidens latinskolor och läroverk. Man ville skapa en medborgarskola med målet att ge den enskilde redskap att ta makten över sitt eget liv och tillsammans med andra påverka och förändra samhället.

Tärna folkhögskola

Många ungdomar och vuxna har i folkhögskolan fått en andra chans att bilda och utbilda sig och många moderna svenska författare har börjat sin gärning som elever eller lärare på folkhögskola. Artikeln beskriver de olika idéer och ideologier som påverkat folkhögskolans innehåll och organisation.