Den formella vuxenutbildningen

Studier på Komvux har för många korttidsutbildade inneburit en andra chans. För skoltrötta ungdomar har möjligheten att ”läsa upp” svaga gymnasiebetyg öppnat dörren för vidare studier på högskolor och universitet. Artikeln beskriver satsningarna på Komvux under fyrtio år från 1968 till våren 2008 då regeringen beslutade skära ned statsbidragen med en tredjedel. Andra vuxenutbildningar som föregångarna till Komvux och senare arbetsmarknadspolitiska satsningar på utbildning skildras också i artikeln.