Sveriges Folkskollärarförbund, SFF

SFF bildades 1920 till följd av olikartade uppfattningar inom den organiserade lärarkåren angående könsneutral lönesättning. Manliga folkskollärare befarade att deras löner skulle minska om löneklyftan mellan könen utjämnades. Under efterkrigstidens förberedelsearbete till grundskolereformen lämnade SFF lönefrågan och verkade i stället för att folkskollärarna skulle få behörighet att undervisa på grundskolans högstadium. År 1963 slogs SFF…

Sveriges Folkskollärarförbunds historia

Från början av 1880-talet hade kvinnliga och manliga folkskollärare varit organiserade i Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF). Männen var den dominerande gruppen till numerär och inflytande. Manliga och kvinnliga folkskollärare hade formellt haft någorlunda lika villkor under 1800-talet, men 1906 godkände riksdagen ett förslag som innebar att lärarnas löneökning differentierades baserat på kön. Löneregleringen avsåg bland…