Sveriges Folkskollärarförbunds arkiv

  • Tidigare namn: Folkskollärarnas Riksförbund
  • Typ av organisation: Fackförbund (TCO)
  • Verksamhetstid: 1920 till 1963
  • Beståndskod: TAM 138

Struktur och sökingångar

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Diariets uppbyggnad är inte enhetligt över tid och kan bara användas för att hitta handlingar i vissa serier. Från 1920 till och med 1948 gäller följande: Rättshjälpsbyråns och pressombudsmannens häftade diarier samt diarier över inkomna ärenden av allmän karaktär är sorterade efter ämnen som återfinns i F-serien. Rättshjälpsbyråns diarier över enskilda ärenden återfinns i serie F10a Handlingar rörande rättshjälp, allmän serie. I denna serie finns protokoll jämte utslag över rättshjälpsärenden. I serien F10b Handlingar rörande enskilda rättshjälpsfall återfinns inkomna rättshjälpsfall från enskilda medlemmar. Efter 1949 är diariet över inkomna ärenden sorterat efter ämnesrubriker. Vissa ärenden är infogade i arbetsutskottets och styrelsens protokoll. Mellan åren 1935 och1948 finns ett parallellt register redovisad efter ämne, vilket utgör ett register för styrelsens och arbetsutskottets protokoll.

Beskrivning av arkivet

Arkivet ger en god bild av förbundets arbete och de frågor som förbundet drev. F-serien är uppbruten i ett mycket stort antal ämnen som ursprungligen var sorterade på ett annat sätt.

Serien A2b innehåller bland annat kongresstryck med program och protokoll och övriga kongresshandlingar.

Inbundna verksamhetsberättelser ingå i serie B1.

Handlingar från samarbeten med andra lärarorganisationer återfinns i F1:5 och F1:6.

I F2-serien återfinns handlingar rörande centrala kommittéer. Bland annat finns i serien handlingar från 1940-års skolutredning, handlingar om skolfilm, läroplan, betygssättning, litteratur, välskrivning och meritvärdering. Häri finns även handlingar rörande skriftspråkskommittén och 1957 års skolberedning.

I serie F3f finns handlingar rörande löner och yttranden och handlingar rörande 1920 års lärarlönekommitté.