Svenska Folkhögskolans Lärarförbunds historia

Historia Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) organiserar folkhögskollärarna och har varit aktiv i folkhögskolans utveckling i över 100 år. SFHL har alltid varit en lärarorganisation med den dubbla målsättningen att värna både om medlemmarnas fackliga villkor och om folkhögskolans möjligheter att verka som alternativ skolform. Folkhögskolan som skolform grundades underifrån och inte av någon officiell myndighet….

Folkbildning, offentligt skolväsende och arbetsliv – med polska ögon

Hur ter sig den svenska folkhögskolan i en främmande betraktares ögon? Tomasz Malinszewski är en polsk forskare som analyserat vår egen folkhögskolas historia. Resultatet har blivit ett mycket läsvärt inlägg om såväl denna unika undervisningsform som arbetslivets förändring. Under sin 142-åriga historia har den svenska folkhögskolan genomgått stora händelser. Mycket har blivit annorlunda. Det som…