Svenska folkhögskolans lärarförbunds arkiv

  • Tidigare namn: Svenska Folkhögskolans Lärarförening, SFHL (1902-1976)
  • Typ av organisation: Fackförbund (TCO)
  • Verksamhetstid: 1902
  • Beståndskod: TAM 19

Beskrivning av arkivet

I det ursprungligen ordnade arkivet återfinns bland annat följande serier.

Protokoll fr.o.m. 1937. Verksamhetsberättelser fr.o.m. 1942. Korrespondens fr.o.m. 1933. Förhandlingsprotokoll fr.o.m. 1972. Folkhögskoleminnen från 2000-2005. Spridda handlingar från enskilda folkkhögskolor under 1900-talet.

Det äldsta arkivmaterialet från 1900-talets början återfinns inom den s.k. Fellingsbrosamlingen, byggd på handlingar från de första ordförandena och tillika rektorer och som ingår i arkivet som en serien Ö4.

Här finns huvudsakligen handlingar, som rektorerna Herman Odhner, Einar Odhner, J V Johnsson, Hjalmar Hedén, Ali Nordgren och Johannes Boethius efterlämnat. Herman och Einar Odhners samlingar utgöres av en blandning av privatbrev (behandlande ärenden av intresse för folkhögskolan) och handlingar rörande enskilda folkhögskolor. Från och med 1920 möter man i Fellingsbrosamlingen ett något så när komplett bestånd av arkivalier, som speglar lärarföreningens verksamhet på olika områden.

Fellingsbrosamlingen har en särskild förteckning som f.n. inte finns tillgänglig digitalt. En utökad inventering beskriver dock materialet i detta dokument: Fellingsbrosamlingen inventering (pdf)

I arkivet finns även äldre fotografier i Fellingsbrosamlingen.

Tidskrift för Sveriges Folkhögskola finns från 1920 till idag.

Mer om bakgrunden till hur SFHL:s arkiv tillkommt finns här:
https://klara-tam.knowit.se/klara/public/archive/ArchiveView.jsp?Ar…

SFHL:s arkiv har idag genom ordnings- och förteckningsarbete kompletterats till att omfatta även tiden från 1970-talet och fram till 2010. Detta har förutom att gamla serier har kompletterats också medfört att nya serier har tillkommit (B5-B7, C1, F17-F30 samt Ö5-Ö6). Material som kommer från enskilda folkhögskolor som t.ex. Lunnevad, Stensund och Ålsta har förtecknats som F-serier. Tidigare ordföranden Kerstin Mustels arkivhandlingar är förtecknade som en Ö-serie.

Specifik information finns på serie- och volymnivå i arkivförteckningen:
https://klara-tam.knowit.se/klara/public/archive/ArchiveView.jsp?Ar…