Svenska Facklärarförbundet, SFL

Svenska Facklärarförbundet grundades, som det sista av lärarförbunden inom TCO, den 31 augusti 1948. Yrkeslärarna var den sista stora lärargruppen som organiserade sig. Lärarorganisationer med skolämnen som gemensam bas bildades emellertid under 1800-talet sista decennier. Dessa hade fram till 1948 då SFL bildades fört en självständig facklig tillvaro utan egentlig samverkan. SFL var fram till…

Svenska Facklärarförbundets historia

Svenska Facklärarförbundet grundades, som det sista av lärarförbunden inom TCO, den 31 augusti 1948. En föregångare, Samverkande Lärarförbunden, hade då varit verksam från 1 september 1947. De stora lärargrupperna inom läroverket och folkskolan var tidigt organiserade. Vid sidan av dessa grupper undervisade i allt högre grad facklärare i övningsämnen, såsom teckning, slöjd, musik, gymnastik och…