Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund, SYR

SYR bildades 1937 genom att den 1921 grundade Stockholms Yrkeslärares Förening gick ihop med det något äldre Slöjdlärarnas Riksförbund. SYR sökte anslutning till TCO. Denna uppnåddes genom att man anslöt sig till det nybildade Svenska Facklärarförbundet 1948. I samband med detta upphörde SYR och bildade en ny riksförening inom Facklärarförbundet tillsammans med Handelslärarna, SYHR….

Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbunds historia

SYR bildades 1937 genom att den 1921 grundade Stockholms Yrkeslärares Förening gick ihop med det något äldre Slöjdlärarnas Riksförbund. Anslutning till Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund diskuterades, men en statlig reglering av lärartjänsterna gjorde detta inaktuellt. SYR uppnådde betydande förhandlingsframgångar och ett kansli med ombudsman skapades. SYR sökte anslutning till TCO. Denna uppnåddes genom att man anslöt sig…