Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbunds arkiv

  • Typ av organisation: Fackförbund (TCO)
  • Verksamhetstid: 1937 till 1948
  • Beståndskod: TAM 510
  • Antal hyllmeter: 1

Struktur och sökingångar

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. 2014-2015 gjordes en inventering av arkivet och en detaljerad arkivbeskrivning (se dokument i högerspalten). Många av serierna är luftserier och ingår i serie E1.

Beskrivning av arkivet

SYR:s arkiv är litet, totalt innehåller det 6 volymer.

Serierna som ingår:

A1 Protokoll med handlingar. Förutom kongressprotokoll, även verksamhetsberättelser, styrelseprotokoll, underlag och bilagor.

B1 Remissvar. Utgående remissvar till kungen.

D1 Matrikel mm. Innehåller medlemsmatrikel.

E1 Korrespondens. Inkommande och utgående korrespondens.

F1 Handlingar rörande verksamhet. Bland annat handlingar rörande förmedling av lärare.

F2 Reglering av lärartjänster.

L1 Slöjd och Yrke. (Namnbyte från Vår Slöjd 1943). Årgångar 1937-1948.

Arkiv som innehåller relaterat material är föregångarna Slöjdlärarnas Riksförbunds arkiv, och SYR:s efterföljare Slöjd- Yrkes- och Handelslärarnas Riksförening, SYHR:s arkiv.