Slöjdlärarnas Riksförenings historia

Under 1880-talet bildades en lokal slöjdlärarförening i Göteborg med nära anknytning till Slöjdseminariet i Nääs. Trots föreningens stora aktivitet var det svårt att finna gehör för sina hjärtefrågor på nationell nivå. Därför tog man ifrån Göteborg initiativ till att bilda en riksförening för slöjdlärare. Det dröjde dock till 1916 innan initiativet kunde förverkligas. Förbundet hade…

Slöjdlärarnas Riksförening, SR

Slöjdlärarnas riksförening bilades 1953 genom att Slöjd-, Yrkes- och Handelslärarnas Riksförening (SYHR) splittrades i sina tidigare beståndsdelar. Ett av de bärande motiven till uppdelningen var att slöjdlärarna önskade starkare representation i Svenska facklärarförbundet. År 1973 slogs SR samman med Sveriges textillärares riksförening och den nybildade organisationen fick namnet Riksföreningen slöjd- och textillärare….