Slöjdlärarnas Riksförenings arkiv

  • Typ av organisation: Yrkesförening
  • Verksamhetstid: 1953 till 1973
  • Beståndskod: TAM 440
  • Antal hyllmeter: 2

Struktur och sökingångar

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Arkivet saknar dock diarier. 

Beskrivning av arkivet

Arkivet ger en god inblick i SR:s verksamhetsområde.

Serien A2 innehåller styrelsemötesprotokoll med bilagor och serien ger en god inblick i föreningens verksamhet.

Serien B1 innehåller verksamhetsberättelser och stadgar från bildandet 1953.

Andra källor:

Förutom SR:s arkiv finns en flera andra arkivbildare på TAM-arkiv som har anknytning till föreningen.