Hushållslärarnas Riksförening, HLR

Svenska skolkökslärarinnorna förening (SSFL) bildades 1906 efter att ett upprop spritts till intresserade och ett antal skolkökslärarinnor samlats till möte i Stockholm. Föreningens ändamål var att samla lärarinnor vid Sveriges skolkök till gemensamt arbete för skolkökssaken och lärarinnornas intresse. Medlemsantalet var under första året 158 personer, 1913 hade antalet stigit till 375 och 1956 var…

Hushållslärarnas Riksförenings historia

Under 1800-talets sista decennier uppmärksammades olika sociala problem i det svenska samhället. Några av dessa handlade om hemmens beskaffenhet och hur husmodern skötte hushållet. Kända pedagoger vid tiden ansåg att fattigdom och andra umbäranden delvis kunde avhjälpas genom bättre kunskaper och färdigheter i olikartade hushållsgöromål. Detta ledde till tanken att i skolorna införa undervisning i…