Hushållslärarnas Riksförenings arkiv

  • Tidigare namn: Svenska Skolkökslärarinnornas Förening, SSLF (1906-1963)
  • Typ av organisation: Yrkesförening
  • Verksamhetstid: 1906 till 1990
  • Beståndskod: TAM 91
  • Antal hyllmeter: 16

Struktur och sökingångar

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Arkivet saknar dock diarier. 

Beskrivning av arkivet

Arkivet ger en god inblick i HLR:s verksamhetsområde.

Serien A4 innehåller styrelsemötesprotokoll med bilagor och serien ger en god inblick i föreningens verksamhet.

Serien B3 innehåller verksamhetsberättelser från bildandet 1906.

Serien K1 innehåller fotografier från utställningar, jubileer, fortbildningskurser och sammanträden. Häri finns åtskilliga porträttfotografer.

Serien Ö2 innehåller handlingar från Kerstin Hesselgren.

Andra källor:

Förutom HLR:s arkiv finns en flera andra arkivbildare på TAM-Arkiv som har anknytning till föreningen.