Sveriges Lärarförbund SL 1963-1967

De kvinnliga och manliga folkskollärarna kunde slutligen 1963 gå samman i Sveriges Lärarförbund. En betydelsefull milstolpe var när stats- och kommunalt anställda tjänstemän 1966 fick rätten att förhandla – dvs rätt att teckna kollektivavtal och vidta stridsåtgärder. En fråga för SL under denna period var även en lärarutbildning anpassad till den nya grundskolan. Förhandlingarna med…