Sveriges Folkskollärarinneförbund SF

”När mamma och pappa väntade mej fick pappa högre lön och mamma fick sparken” Så kunde det låta ända fram på fyrtiotalet i Sverige. Principen om lön efter behov var också den som gav upphov till bildandet av ett kvinnligt folkskollärarinneförbund 1906.  Splittringen i ett manligt och ett kvinnligt förbund för folkskollärare bestod ända till…