Stjärnorna och åkerleran – skön konst och praktisk nytta i Folkhögskolan

Folkhögskolan har sedan bildandet uppmuntrat läsning av litteratur och utbildat blivande författare i skrivandets konst. Etablerade författare har också varit lärare och föreläsare vid Folkhögskolorna. Till exempel har Kerstin Ekman och Per Gunnar Evander varit lärare och Liza Marklund och Wilhelm Moberg elever. Svenska har varit ett ämne med många veckotimmar på schemat och litteratur har på många folkhögskolor varit ett eget ämne. Skapande svenska och bild- och musikskapande lockar idag deltagare liksom poesifestivaler och skrivarkurser. Kombinationen skön konst och praktisk nytta som metod har varit framgångsrik.