Slöjdlärarnas Riksförbunds historia

De manliga slöjdlärarna bildade sin riksorganisation, SR, 1916. Först 1933 då Stockholmslärarna anslöt sig blev det fart på utvecklingen. Kontakten med medlemmarna hölls genom en tidskrift, Arsmeddelanden. Från att i början ha utkommit endast med enstaka nummer per år utökades utgivningen till sex nummer per år från 1933. Samtidigt omdöptes tidskriften till Vår Slöjd. 1 tidskriften ges en omfattande information om förbundets verksamhet med bl.a. verksamhetsberättelser och stadgar. Förbundet upphörde 1937 då man fusionerade med Yrkeslärarnas Riksförbund och bildade Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund, SYR.

Litteratur: Lirén, Gösta; Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv.