Läraryrket – ett kall?

Artikeln ger en kort tillbakablick på de olika uppfattningarna om läraryrket som särskilt lämpat för kvinnor och därmed också lämpligt att stämpla som ett ”kall” och inte ett yrke. Även om det idag inte är många som delar dessa uppfattningar kämpar lärarna och yrket fortfarande för att få den ställning och villkor som är motiverade av läraryrkets viktiga uppgift i samhället. Flertalet lärare är idag kvinnor och andelen kvinnor ökar och lärarlönen släpar efter övriga akademikers i den privata sektorn. Står kanske orsakerna till denna utveckling att finna i gårdagens syn på kvinnan och lärargärningen?


Som folkskolinspektör är kvinnan oudglig – ”granskning av skolhusritningar” t.ex. passar inte hennes begåvning, anser Skolöverstyrelsen 1920.