Barnbiblioteket Saga

Barnens bokklubb för hundra år sedan – ett unikt projekt som fortfarande lever i folksjälen.

Det var Jultomten som var upphovet till barnbiblioteket Saga. Folkskollärarparet Emil och Amanda Hammarlund startade 1891 utgivningen av tidningen Jultomten med bidrag av goda författare och konstnärer. Tidningen spreds av landets folkskollärare som sålde den första årgången till 70 000 hem för 25 öre styck. (I dagens penningvärde ca 10 kronor). Efter fyra år var utgivningen uppe i en kvarts miljon! När Jultomtens utgivning tagits över av ett bolag ägt av Sveriges Allmänna Folkskollärareförening och Svensk Läraretidning kom idén att starta en tidskrift för barn att komma ut var fjortonde dag. Det blev SAGA–tidningarna  som  vid årets slut kunde samlas i tre röda klotpärmar till böcker att ställa i bokhyllan. Lena Kåreland beskriver i artikeln ”Barnbiblioteket Saga” hur lärarna och deras organisation genom sin bokutgivning engagerade och uppmuntrade författare, översättare och konstnärer som härigenom gett sitt bidrag till en veritabel litterär kanon.