Sveriges Lärarförbund, SL

År 1963 gick folkskollärarförbundet och folkskollärarinneförbundet samman till en organisation. Till den nya organisationen, Sveriges Lärarförbund (SL), anslöts småskollärarförbundet (SSLF) 1967. Förhandlingar avseende löner, läroplansuppföljning och förbättringar av lärarutbildningen var SL:s centrala frågor fram till förbundet upphörde 1991 och uppgick i det då nybildade Lärarförbundet. Från slutet av 1960-talet till början av 1990-talet växte SL:s…

Sveriges Lärarförbunds historia

Sveriges Lärarförbund, SL, grundades i ett första skede 1963 då Sveriges Folkskollärareförbund och Sveriges Folkskollärarinneförbund gick samman. 1966 fick SL sin definitiva utformning då Sveriges Småskollärarförbund gick ihop med SL. Det långsiktiga målet var emellertid att, i enlighet med TCO:s organisationsplan, samla alla lärare inom samma organisation. Detta uppnåddes 1990 då Sveriges Lärarförbund tillsammans med…