2000-talet

2000

Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet SOU 2000:28 (extern länk)

Folkhögskolan: ”Inga garantier för mer bidrag efter kunskapslyftet”

2002

100 år efter sitt bildande har SFHL nära 2700 medlemmar vid 147 folkhögskolor.

Folkhögskolan efter 100 år

2002 har SFHL nära 2700 medlemmar vid 147 folkhögskolor. 1902 var motsvarande antal 47 vid 30 skolor.

De hundra åren har varit en kamp för det dubbla syftet att verka för folkhögskolans möjligheter och lärarnas fackliga villkor. Skolformens villkor har varit under ständig debatt under de hundra åren, och kampen för jämbördiga villkor med övriga lärargrupper har stundtals varit hård och mött motstånd. Den dubbla målsättningen för SFHL lever kvar trots att Folkbildningsrådet nu tagit över en del av bevakningen gentemot myndigheterna och kravet på uppvärdering av läraryrket gäller i hög grad också folkhögskolans lärare.

2004

Statlig utvärdering av folkbildningen:
SUFO 2004:30 Folkbildning i brytningstid – en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor.