1980-talet

En stor konflikt inleder decenniet och följs upp med nya under början och i mitten av det, samarbete mellan SFHL och det nya Lärarförbundet inleds.

1980

Konflikten 1980

I den stora konflikten 1980 deltog lärarna vid Göteborgs folkhögskola. Striden gällde att säkra de offentliganställdas löner och löneutveckling jämfört med de privatanställda. Strejken gav inte någon större utdelning i lön – men värdet av strejken var stort när det gällde att försvara de offentliganställdas rätt att förhandla och vidta stridsåtgärder för att hävda sin betydelse och ställning i samhället. Avtal nåddes först efter medling och det gällde även de kommande konflikterna på 80-talet – 1982/83 och 1985.

1981

Artikel från GHT om folkhögskolans målsättning och framtid

1985

Konflikten 1985

I 1985 års konflikt togs SFHLs medlemmar ut i strejk vid sju folkhögskolor i kommuner som berördes av konflikten för övriga TCO-förbund. SAV utlöste blockad som drabbade 430 medlemmar i SFHL (Endast 44 berördes av strejken.) Strejken vann inte odelat stöd i SFHL:s medlemsled. Några lärare tyckte att det var en lyxkonflikt i ett av världens rikaste länder. Ett uttryck för det starka engagemang som många medlemmar i SFHL – och övriga lärarorganisationer – har för lärare och människor i länder i tredje världen och som också ledde till att SFHL i likhet med de övriga lärarorganisationerna i TCO anslog och anslår stora summor till utvecklingssamarbete med lärarorganisationer i dessa länder.

1989

SFHL beslöt att kvarstå som självständigt förbund och inte gå samman med SL och SFL när de planerade ett gemensamt Lärarförbund. Ett samarbete med det nya Lärarförbundet i olika frågor bedömdes dock vara önskvärt och nödvändigt.