Tre folkhögskollärare från trettiotalet

Tre lärare får i artikeln illustrera den svenska folkhögskolans själ och pedagogik. Här ges exempel på pedagogiken genom "natur och kultur, trygghet och värme och som stekt sill som utgångspunkt för ekonomistudier."  Artikeln avslutas med en karaktäristik av folkhögskolan.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia