Lärarförbundet

Ordförande Christer Romilson i talarstolen. Foto: Mats Jonell.

Lärarförbundet är idag Nordens störta lärarorganisation med drygt 230 000 medlemmar. Lärarförbundet bildades 1991 då två av de större svenska lärarförbunden - Sveriges facklärarförbund (SFL) samt Sveriges lärarförbund (SL) gick samman. Genomdrivandet av förskoleklasser och professionalisering av läraryrket har varit viktiga områden.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia