Alfred Dalin

(1855 - 1919)

Alfred Dalin (1855 – 1919) förenade ett lärarfackligt arbete med skolutveckling som har avsatt spår i vår tid. Han var en engagerad och initiativrik folkskollärare och reformivrare som t.ex. tidigt verkade för en gemensam bottenskola och för samskolor för flickor och pojkar. En flitig medarbetare i den lärarfackliga tidskriften ”Svensk Läraretidning” och en av initiativtagarna till projektet ”Läseböcker för Sveriges barndomsskolor”.  

Dalin var den som kom med idén att involvera Selma Lagerlöf i projektet genom ”Nils Holgerssons underbara resa” och var själv aktiv som läroboksförfattare. Alfred Dalin har fått sin skola i Huskvarna uppkallad efter sig där även ett rum till minne av honom har inretts.

Läs hela artikeln

Alfred Dalin

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia