Solveig Paulsson

Ordförande i Stiftelsen SAF, tidigare ordförande i Sveriges Lärarförbund samt tidigare vice ordförande i Lärarförbundet.