Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF – Årsskrifter

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF/FSAF gav ut årsskrifter med verksamhets­berättelser. Årsskrifterna kan tjäna som ett forskningsmaterial kring folkskollärarna och folkskolans historia under en lång period i Sverige mellan 1880-1963.

Verksamhetsberättelserna ger god inblick i föreningens centrala verksamhetsområden. De innehåller bland annat en redogörelse över ärenden som avgjorts under året, ärenden som behandlats och ärenden som tillkommit. Berättelserna innehåller också en kortfattad revisionsberättelse samt stadgar. Där återfinns också medlemsmatrikel med uppgifter om medlemmarnas namn, kön och yrke.

Lärarnas historia har digitaliserat årsskrifterna. I en första omgång föreligger nu åren 1880-1912. Årsskrifterna finns i SAF:s arkiv som förvaras på TAM-Arkiv tillsammans med de övriga lärarorganisationernas omfattande arkiv.

Lärarnas historia välkomnar synpunkter på tillgång av digitaliserat material för fortsatt digitalisering: info@lararnashistoria.se

Årsskrifterna som pdf-filer, uppdelade på filer om ca 10 MB.

1880-1884

SAF Årsskrift 1880-1
SAF Årsskrift 1880-2
SAF Årsskrift 1881-1
SAF Årsskrift 1881-2
SAF Årsskrift 1882-1
SAF Årsskrift 1882-2
SAF Årsskrift 1882-3
SAF Årsskrift 1883-1
SAF Årsskrift 1883-2
SAF Årsskrift 1883-3
SAF Årsskrift 1883-4
SAF Årsskrift 1884-1
SAF Årsskrift 1884-2
SAF Årsskrift 1884-3
SAF Årsskrift 1884-4

1885-1889

SAF Årsskrift 1885-1
SAF Årsskrift 1885-2
SAF Årsskrift 1885-3
SAF Årsskrift 1885-4
SAF Årsskrift 1886-1
SAF Årsskrift 1886-2
SAF Årsskrift 1886-3
SAF Årsskrift 1886-4
SAF Årsskrift 1887-1
SAF Årsskrift 1887-2
SAF Årsskrift 1887-3
SAF Årsskrift 1887-4
SAF Årsskrift 1888-1
SAF Årsskrift 1888-2
SAF Årsskrift 1888-3
SAF Årsskrift 1888-4
SAF Årsskrift 1889-1
SAF Årsskrift 1889-2
SAF Årsskrift 1889-3
SAF Årsskrift 1889-4

1890-1894

SAF Årsskrift 1890-1
SAF Årsskrift 1890-2
SAF Årsskrift 1890-3
SAF Årsskrift 1890-4
SAF Årsskrift 1890-5
SAF Årsskrift 1891-1
SAF Årsskrift 1891-2
SAF Årsskrift 1891-3
SAF Årsskrift 1891-4
SAF Årsskrift 1891-5
SAF Årsskrift 1892-1
SAF Årsskrift 1892-2
SAF Årsskrift 1892-3
SAF Årsskrift 1892-4
SAF Årsskrift 1893-1
SAF Årsskrift 1893-2
SAF Årsskrift 1893-3
SAF Årsskrift 1893-4
SAF Årsskrift 1893-5
SAF Årsskrift 1894-1
SAF Årsskrift 1894-2
SAF Årsskrift 1894-3
SAF Årsskrift 1894-4
SAF Årsskrift 1894-5

1895-1899

SAF Årsskrift 1895-1
SAF Årsskrift 1895-2
SAF Årsskrift 1895-3
SAF Årsskrift 1895-4
SAF Årsskrift 1895-5
SAF Årsskrift 1896-1
SAF Årsskrift 1896-2
SAF Årsskrift 1896-3
SAF Årsskrift 1896-4
SAF Årsskrift 1896-5
SAF Årsskrift 1896-6
SAF Årsskrift 1896-7
SAF Årsskrift 1896-8
SAF Årsskrift 1896-9
SAF Årsskrift 1897-1
SAF Årsskrift 1897-2
SAF Årsskrift 1897-3
SAF Årsskrift 1897-4
SAF Årsskrift 1897-5
SAF Årsskrift 1897-6
SAF Årsskrift 1898-1
SAF Årsskrift 1898-2
SAF Årsskrift 1898-3
SAF Årsskrift 1898-4
SAF Årsskrift 1898-5
SAF Årsskrift 1898-6
SAF Årsskrift 1898-7
SAF Årsskrift 1899-1
SAF Årsskrift 1899-2
SAF Årsskrift 1899-3
SAF Årsskrift 1899-4
SAF Årsskrift 1899-5
SAF Årsskrift 1899-6
SAF Årsskrift 1899-7

1900-1904

SAF Årsskrift 1900-1
SAF Årsskrift 1900-2
SAF Årsskrift 1900-3
SAF Årsskrift 1900-4
SAF Årsskrift 1900-5
SAF Årsskrift 1900-6
SAF Årsskrift 1900-7
SAF Årsskrift 1900-8
SAF Årsskrift 1901-1
SAF Årsskrift 1901-2
SAF Årsskrift 1901-3
SAF Årsskrift 1901-4
SAF Årsskrift 1901-5
SAF Årsskrift 1901-6
SAF Årsskrift 1901-7
SAF Årsskrift 1901-8
SAF Årsskrift 1902-1
SAF Årsskrift 1902-2
SAF Årsskrift 1902-3
SAF Årsskrift 1902-4
SAF Årsskrift 1902-5
SAF Årsskrift 1902-6
SAF Årsskrift 1902-7
SAF Årsskrift 1902-8
SAF Årsskrift 1902-9
SAF Årsskrift 1903-1
SAF Årsskrift 1903-2
SAF Årsskrift 1903-3
SAF Årsskrift 1903-4
SAF Årsskrift 1903-5
SAF Årsskrift 1903-6
SAF Årsskrift 1903-7
SAF Årsskrift 1903-8
SAF Årsskrift 1903-9
SAF Årsskrift 1904-1
SAF Årsskrift 1904-2
SAF Årsskrift 1904-3
SAF Årsskrift 1904-4
SAF Årsskrift 1904-5
SAF Årsskrift 1904-6
SAF Årsskrift 1904-7
SAF Årsskrift 1904-8
SAF Årsskrift 1904-9

1910-1912

SAF Årsskrift 1910-1
SAF Årsskrift 1910-2
SAF Årsskrift 1910-3
SAF Årsskrift 1910-4
SAF Årsskrift 1910-5
SAF Årsskrift 1910-6
SAF Årsskrift 1910-7
SAF Årsskrift 1910-8
SAF Årsskrift 1910-9
SAF Årsskrift 1910-10
SAF Årsskrift 1910-11
SAF Årsskrift 1910-12
SAF Årsskrift 1910-13
SAF Årsskrift 1910-14
SAF Årsskrift 1910-15
SAF Årsskrift 1910-16
SAF Årsskrift 1910-17
SAF Årsskrift 1910-18
SAF Årsskrift 1910-19
SAF Årsskrift 1910-20
SAF Årsskrift 1910-21
SAF Årsskrift 1910-22
SAF Årsskrift 1911-1
SAF Årsskrift 1911-2
SAF Årsskrift 1911-3
SAF Årsskrift 1911-4
SAF Årsskrift 1911-5
SAF Årsskrift 1911-6
SAF Årsskrift 1911-7
SAF Årsskrift 1911-8
SAF Årsskrift 1911-9
SAF Årsskrift 1911-10
SAF Årsskrift 1911-11
SAF Årsskrift 1911-12
SAF Årsskrift 1911-13
SAF Årsskrift 1911-14
SAF Årsskrift 1911-15
SAF Årsskrift 1911-16
SAF Årsskrift 1911-17
SAF Årsskrift 1911-18
SAF Årsskrift 1911-19
SAF Årsskrift 1911-20
SAF Årsskrift 1911-21
SAF Årsskrift 1911-22
SAF Årsskrift 1911-23
SAF Årsskrift 1911-24
SAF Årsskrift 1911-25
SAF Årsskrift 1912-1
SAF Årsskrift 1912-2
SAF Årsskrift 1912-3
SAF Årsskrift 1912-4
SAF Årsskrift 1912-5
SAF Årsskrift 1912-6
SAF Årsskrift 1912-7
SAF Årsskrift 1912-8
SAF Årsskrift 1912-9
SAF Årsskrift 1912-10
SAF Årsskrift 1912-11
SAF Årsskrift 1912-12
SAF Årsskrift 1912-13
SAF Årsskrift 1912-14
SAF Årsskrift 1912-15

1913-1963

F.n. inte digitaliserade.