SAF Protokollsregister 1881-1899

Sakregister till styrelseprotokoll från Sveriges Allmänna Folkskollärarförening över behandlade frågor med hänvisningar till ställen med sidnummer i protokollsböckerna.