SAF Årsskrifter 1885-1889

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF/FSAF gav ut årsskrifter som utgör fylliga verksamhetsberättelser på hundra till tvåhundra sidor per år. Årsskrifterna utgör ett rikt forskningsmaterial med avseende på folkskollärarna och folkskolans historia i Sverige mellan 1880-1963.