Värner Rydén

Värner Rydén var folkskollärare, vice ordförande och ordförande i SAFs styrelse under perioden 1916–1930, riksdagsman för socialdemokraterna och ecklesiastikminister 1916–1919. Verner Rydén genomförde riksdagens beslut att avskaffa katekesen i folkskolan – något som inte var okontroversiellt vid denna tid. En ramsa från tiden talar sitt språk: ”Rydén den röda räven, han tog vår katekes. Bibeln tar han även, om tillfälle blott ges”. Erik Palmstierna, samtida riksdagsman med Rydén, tidigare liberal men senare socialdemokrat har karaktäriserat Rydén på följande sätt: ”När golvet lyftes upp, och man fick se det samhällets bottenlager, som den allmänna rösträtten förde fram, stod folkskolläraren uppklättrad på toppen av högen. Där stod han, talemannen. som kunde välja orden, som kände folket i sitt inre med just så mycken kunskap, att han var folket i gemen överlägsen.” Värner Rydén har fått en skola i Rosengård i Malmö uppkallad efter sig.