Lena Kåreland

Professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet.