Lärarorganisationerna karta

Sveriges folkskollärarinneförbundSveriges folkskollärarförbundSAFSveriges SmåskollärarförbundSveriges lärarförbundSvenska facklärarförbundetLärarförbundetLärarnas riksförbund