Lärarnas Riksförbund

År 1884 bildades Svenska Läraresällskapet vilket är det nuvarande Lärarnas Riksförbunds (LR) äldsta föregångare. Sällskapet som organiserade de statligt anställda läroverkslärarna avsåg att stärka banden mellan dessa lärare och arbeta för undervisningens, läroverkens och lärarnas bästa. En namnändring genomfördes 1913 till Läroverkslärarnas Riksförbund, ett namn som kvarstod till 1960-talets skolreformer. Med anledning av läroverkets avskaffande ändrades namnet till Lärarnas Riksförbund.