Kent Hägglund

Kulturskribent och lektor i drama vid Lärarhögskolan i Stockholm.