Göran Sparrlöf

Filosofie doktor i pedagogiskt arbete, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.