Författarpresentationer

 • Professor i pedagogik, Örebro universitet.
 • Professor emerita i historia, Stockholms universitet.
 • Filosofie doktor i pedagogiskt arbete, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
 • Filosofie kandidat, kulturvetare med historia som huvudämne.
 • Tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.
 • Tidigare ordförande i Federationen SAF samt tidigare ordförande i Stiftelsen SAF.
 • Universitetslektor, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.
 • Professor i pedagogik, Malmö högskola.
 • Filosofie doktor i ekonomisk historia, Lunds universitet.
 • Professor i pedagogik, Stockholms universitet.
 • Kulturskribent och lektor i drama vid Lärarhögskolan i Stockholm.
 • Filosofie doktor i pedagogik, Umeå universitet.
 • Tidigare ordförande i Svenska Folkhögskolans Lärarförbund.
 • Professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet.
 • Universitetsadjunkt, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
 • Tidigare informationschef vid Lärarförbundet.
 • Högskolelektor i historia, Högskolan på Gotland.
 • Studerande i arkivvetenskap, Stockholms universitet.
 • Filosofie doktor i konstvetenskap, Stockholms universitet.
 • Filosofie doktor i sociologi, Göteborgs universitet.
 • Ordförande i Stiftelsen SAF, tidigare ordförande i Sveriges Lärarförbund samt tidigare vice ordförande i Lärarförbundet.
 • Filosofie licentiat och lektor i svenska och tyska, tidigare utredningschef på Lärarnas Riksförbund.
 • Professor i pedagogik, Uppsala universitet. Tidigare generaldirektör för Skolverket.