Yttande från Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) rörande 1946 års skolkommissions betänkande

Yttrande från SFF som behandlar betänkande av 1946 års skolkommission rörande bland annat enhetsskolans mål, undervisningsmetoder, den 9-åriga skolpliken och centraliseringen av skolväsendet.

  • Datum: 1948-11-30 - 1984-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16AA:2
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0049.pdf