"Vår organisation", artikel i första numret av Folkskollärarnas tidning från 1920

Artikel i första numret av Folkskollärarnas tidning från 1920 om Sveriges Folkskollärarförbunds (SFF) tillkomst och mål.

  • Datum: 1920-02-19 - 1920-02-19
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0070.pdf