Uttalanden av ledamöter inom SAF om Fridtjuv Berg med anledning av hans bortgång

Olika personer diskuterar Fritjuv Bergs livsgärning, bl.a. om hans betydelse för SAF.

  • Datum: 1916-02-29 - 1916-03-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/B2A
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0003.pdf