Uttalande från Sverige Småskollärarinneförening (SSLF) angående barnantalet i småskoleklasserna

Uttalande gjort vid SSLF:s styrelsesammanträde i Nömmekull 1935

  • Datum: 1934-12-31 - 1935-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/B3:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0030.pdf