Uttalande från SFF om folkskollärarkårens lönefråga, 1920

  • Datum: 1919-12-31 - 1920-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16AB:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0017.pdf