Uttalande av Karola Pålsson – representant för småskollärarinnorna – om Fridtjuv Berg

Karola Pålsson belyser Fridtjuv Bergs insatser för att förbättra småskollärarinnornas ställning, inte minst Bergs betydelse för förbättringar av deras löne- och anställningsvillkor.

  • Datum: 1916-03-31 - 1916-04-29
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/B2A
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0005.pdf