Utskick från Sveriges Folkskollärarinneförbund till medlemmar som begärt utträde ur förbundet

  • Datum: 1937-12-31 - 1938-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/B4:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0014.pdf