Utdrag ur Skolöverstyrelsens (SÖ) rapport om försöksverksamheten med enhetsskola 1955

Utdrag ur Skolöverstyrelsens (SÖ) rapport om försöksverksamheten med 9-årig enhetskola under läsåret 1954/55. Detta är SÖ:s nioende rapport på ämnet sedan försöksverksamheten påbörjades läsåret 1949/1950. Här publicerat i Sveriges Folkskollärarinneförbunds tidskrift 1955.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0046.pdf