Upprop med förslag om bildandet av en svensk allmän folkskollärarförening

Dokument som föreligger bildandet av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF).

  • Datum: 1879-12-31 - 1880-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:1
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0001_0.pdf