"Tjänstemännens arbetstid", motion av Skånes sydvästra förbundskrets inom Sveriges Lärarförbund (SL), 1964

Motion om tillsättande av utredning kring tjänstemännens faktiska arbetsbörda. Ur ”Arenden vid Sveriges Lärarförbunds ordninarie kongress i Stockholm 15-17 juni 1964”.

  • Datum: 1964-07-14 - 1964-07-16
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Lärarförbund SL
  • Arkivreferens: 67/A1B:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSL_0026.pdf